Wiedza

Faktoring zwolnił, choć nadal rośnie

Polscy faktorzy sfinansowali w I kwartale 2023 r. bieżącą działalność krajowych przedsiębiorstw w kwocie blisko 113,8 mld zł. Oznacza to, że wykupili wierzytelności w formie faktur o łącznej wartości o […]
Czytaj więcej

100 mld euro popłynęło od faktorów do polskich firm

Polscy faktorzy sfinansowali w 2022 r. bieżącą działalność krajowych przedsiębiorstw w kwocie blisko 100 mld euro. Oznacza to, że wykupili wierzytelności w formie faktur o łącznej wartości ponad 460 mld […]
Czytaj więcej

BADANIE NADUŻYĆ W SEKTORZE FAKTORINGOWYM – 2022

Badanie naduzyc w sektorze faktoringowym zostało przeprowadzone na potrzeby konferencji Risk & Supervision Meeting 2022 organizowanej przez CRIF Sp. z o.o. 8 wrzesnia 2022 r. Pobierz PDF (3,9 MB)
Czytaj więcej

FAKTORING w rachunkowości

czyli jak księgować finansowanie firm na podstawie faktur
Czytaj więcej

Prace nad zniesieniem zakazu cesji w transakcjach handlowych

Na stronie RCL opublikowano  projekt z 9 marca 2022 r. (o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych), zgodnie z którym zaproponowano dodanie […]
Czytaj więcej

Krajowy System e-Faktur (KSeF)

Z początkiem 2022 r. udostępniono Krajowy System e-Faktur (KSeF). Umożliwia on wystawianie, przechowywanie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych jako nowej formy faktury obok dotychczasowych faktur papierowych oraz elektronicznych. Obecnie korzystanie z […]
Czytaj więcej

Nowy Prezes Zarządu Faktorzy S.A.

Uprzejmie Państwa informujemy ,iż od dnia 01 maja br. funkcję Prezesa Zarządu spółki Faktorzy S.A. pełnił będzie Pan Maciej Witucki. Przez 21 lat związany z Grupą ING: ING Bank, ING […]
Czytaj więcej

Zmiana Prezesa Zarządu

Uprzejmie Państwa informujemy, iż z dniem 29 marca br. Pani Prezes Magdalena Kolan przestała pełnić funkcję Prezesa Zarządu spółki Faktorzy S.A. Od dnia 29 marca br. funkcję Prezesa Zarządu  Faktorzy […]
Czytaj więcej

Administratorem danych osobowych jest spółka „SGB Faktoring” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (61-831) Plac Wiosny Ludów 2, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000389900, posiadającą NIP: 7781413679 oraz REGON: 634530661.

© SGB Faktoring 2024
Wdrożenie: care4web.pl